torsdag 2 juni 2016

Kilstensgrund - Check!

Ja, många dagar tog det inte att få alla kilstenar på plats! Totalt har 17 stycken stenar placerats på grundsulan där den längsta stenen var nästan tre meter lång och borde väga ungefär 400 Kg.

Tillbyggnadens grund består av två varv med stenar ovanpå varandra och har en total höjd på cirka 90 cm. Till min stora förvåning passade stenarna perfekt med varandra och verkar stå väldigt stabilt.
Stenarna till farstukvisten består bara av ett varav med stenar som var lite högre, cirka 60 cm.
Men helt klar är grunden ändå inte, ännu återstår det lite arbete innan vi kan börja på med syllvarvet. Kilstenarna ska "fogas" med cement och under mellanväggarna ska lecablock muras upp. Grunden skall även fyllas med grus innan vi kan börja spira upp ytterväggarna.

Från nordväst

Från öst

Farstukvistens grund + tillbyggnaden
Patrik var idag i kontakt med de som skall komma och spira upp ytterväggarna till tillbyggnaden. De trodde att de kanske har möjlighet att komma reda i juli, vilket skulle vara helt perfekt.
Ojj ojj, man blir nästa så ivrig så man spricker! det här som vi så länge har väntat på och planerat i en evighet!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar